HELP MEE!

Door de NANAI in je testament te benoemen help je de Noord-Amerikaanse Indianen ook als je er niet meer bent, dat is een mooie gedachte.

Misschien wil je een specifiek project steunen of een bepaald persoon of reservaat, dit alles is mogelijk. Wij zullen ervoor zorgdragen dat je specifieke wensen, die beschreven staan in je testament, ook zo uitgevoerd worden.

Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om je wensen officieel vast te laten leggen. Wanneer je de NANAI wilt benoemen in je testament dan kan dat op drie manieren.

Optie 1 : Legaat

Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk of huis, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan de NANAI schenkt.

Optie 2 : Erfstelling

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt bijvoorbeeld een percentage van je nalatenschap aan de NANAI nalaten.

Optie 3 : fonds op jou naam

Met een fonds op naam verbindt je jouw naam en nalatenschap aan een specifiek doel. Jouw fonds op naam geeft een toekomst aan moedige mensen waarmee jij je verbonden voelt.

Vrijgesteld van belasting

Een nalatenschap aan de NANAI is vrijgesteld van erfbelasting, omdat we een ‘algemeen nut beogende instelling’, ANBI zijn. Zo wordt iedere euro goed besteed.

De Notaris maakt het testament op

Overweeg je de NANAI te laten delen in je nalatenschap? Voor het laten opmaken of wijzigen van een testament is het nodig dat je naar de notaris gaat. De notaris legt jouw wensen vast in een testament.

Heb je vragen over het opstellen van een testament? Neem gerust contact op met Notaris Kammeraad & Strijk uit Spijkenisse (Jan Campertlaan 10) op telefoonnummer 0181-632022. Natuurlijk kun je ook je eigen notaris benaderen.

U kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ doneren!