Lid van de Crow Tribe in het gelijk gesteld

et Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft een lid van de Crow Tribe in het gelijk gesteld. De staat Wyoming had de man veroordeeld voor jagen buiten het reservaat, maar volgens het Hof kunnen de jachtrechten van de Crow die zijn gegarandeerd in een verdrag niet opzij worden geschoven door de vorming van de staat Wyoming of de instelling van een nationaal park. Deze uitspraak heeft mogelijk grote positieve gevolgen voor andere stammen in de VS, die ook rechten buiten hun reservaten claimen op basis van verdragen.

Share This Post