NANAI steunt de door overstroming getroffen Pine Ridge

De lagere delen van het Pine Ridge Indianenreservaat, het land van de
Oglala Sioux/Lakota, zijn overstroomd. In vele delen zijn wegen onbegaanbaar en er is grote schade. De mensen die toch al tot de armste van Noord-Amerika behoren hebben tekorten aan voedsel en medicijnen. Er is onvoldoende hulp.

Een van de getroffenen is Henry Red Cloud, achterkleinzoon van het beroemde opperhoofd Red Cloud, die zijn zonne-energiecentrum onder water zag lopen.
De NANAI wil extra geld overmaken voor de eerste hulp en wederopbouw op het Pine Ridge reservaat. Donaties zijn zeer welkom: via de doneerknop op onze website nanai.nl of overmaken naar NL34TRIO0197946453 tnv NANAI ovv Pine
Ridge.

Share This Post