LAKOTA LEIDERS DANKBAAR VOOR STEUN NANAI

Dit voorjaar heeft de stichting NANAI een inzamelingsactie gehouden voor Leonard Crow Dog en Henry Red Cloud. In juni kon namens de NANAI en haar donateurs een gift aan beiden worden overhandigd: vijf duizend dollar aan Crow Dog en vier duizend dollar aan Red Cloud.  De Lakota leiders waren dankbaar voor de steun uit Nederland – omdat het hun werk voor hun volk mogelijk maakt en omdat het een concreet bewijs is voor de solidariteit met de Lakota vanuit een ver land. Crow Dog en Red Cloud waren ook onder de indruk van het NANAI Notes Magazine van dit voorjaar met daarin artikelen over hen beiden.

Spiritueel leider
Leonard Crow Dog is eind zeventig en gedeeltelijk verlamd. Hij heeft voortdurend medische zorg nodig, maar is geestelijk nog scherp. Hij vervult al sinds de actie in Wounded Knee in 1973 de rol van spiritueel leider, niet alleen van de Sicangu Lakota (Brule Sioux), maar van de hele American Indian Movement. Ondanks dat hij in een rolstoel zit, leidt hij nog steeds ceremoniën en is hij een steun en inspiratiebron voor vele traditonele Lakota en indianen van andere volken. Hij reist zelfs rond door Noord-Amerika om waar mogelijk mensen te helpen met ceremoniën, raad en traditionele wijsheden. Maar dat is zeker gezien zijn lichamelijke conditie lastig en kostbaar. Met deze donatie helpen wij hem om zijn rol van spiritueel leider te vervullen zodat hij een waardige oude dag heeft en tegelijkertijd mensen worden geholpen en geïnspireerd. Bovendien dragen we er zo aan bij dat de traditionele Lakota waarden en ceremoniën in leven blijven.

Share This Post