Email: info@nanai.nl, Highlights info row image 06-14 71 20 24          

De NANAI heeft ook dit jaar een bedrag overgemaakt voor het ‘Immersion programma’ van de Mohawks in Kahnawake, Canada. Dit programma wordt al sinds de start, 25 jaar geleden – 1988, door de NANAI gesteund. Het is erg populair bij onze donateurs, vandaar dat we zo nu en dan een flink bedrag kunnen overmaken. Aan de kinderen die deze school bezoeken wordt op de eerste plaats de eigen taal en cultuur bijgebracht. De ouders zijn verplicht hieraan mee te werken.

Wil je de Karihwanoron School ook steunen? Maak dan je bijdrage over op bankrekeningnummer NL34 TRIO 0197946453, ten name van Stichting NANAI, onder vermelding van Karihwanoron School.