alleen_naam
In deze NANAI Notes Nieuwsbrief: Nieuws uit Indian Country (politiek en cultureel), Projecten (die wij financieel steunen), Nieuws uit Nederland (boeken, artikelen en activiteiten) en Van en over de NANAI.
Voor iedereen die dit nog niet heeft gedaan: maak ajb de jaarlijkse bijdrage aan de stichting NANAI, een bedrag van tenminste 20 euro, over op bankrekeningnummerNL34 TRIO 0197946453!

In deze NANAI Notes Nieuwsbrief: Nieuws uit Indian Country (politiek en cultureel), Projecten (die wij financieel steunen), Nieuws uit Nederland (bijvoorbeeld boeken, artikelen en activiteiten) en Van en over de NANAI.
Reacties en suggesties zijn zeer welkom. En ook bijdragen voor inhoud of beeld, of verdere verspreiding. Want we willen met z’n allen nu en in de toekomst Noord-Amerikaanse indianen zo goed mogelijk steunen.

Nieuws uit Indian County

Indianen winnen slag in de strijd tegen KXL

maart1
Indianen en milieuactivisten die samenwerken in de Indigenous Environmental Network hebben 15 maart een belangrijke slag gewonnen in de strijd tegen de aanleg van de Keystone XL oliepijpleiding. Afgelopen november had een federale rechter al de aanleg van de KXL tijdelijk stil laten leggen vanwege een gebrek aan milieueffectrapportage. TransCanada, het bedrijf achter de Keystone XL, ging tegen dat besluit in beroep bij een andere federale rechtbank, de Ninth Circuit Court of Appeals. Dit Hof van Beroep stelde TransCanada in het ongelijk, waardoor de aanleg van de KXL in ieder geval met een jaar wordt uitgesteld en de door indianen gevreesde ‘man camps’ voorlopig worden ontmanteld.

Politieke crisis Canada gaat om positie indianen

maart2
Van het vriendelijke beeld ten opzichte van indianen waarmee de Canadese premier Justin Trudeau begon, is inmiddels weinig meer over. Afgelopen jaar bleek Trudeau gemakkelijk inheemse rechten weg te wuiven voor de aanleg van een oliepijpleiding en nu heeft hij zijn minister van Justitie, Jody Wilson-Raybould, Kwakiutl, opzij gezet om bedrijfsbelangen te dienen. Jody Wilson-Raybould is inmiddels opgestapt en de regering-Trudeau wordt verdacht van corruptie. Volgens indiaanse commentatoren gaat de politieke crisis in Canada eigenlijk om de positie van de First Nations in het land.

Indiaanse naties tonen veerkracht, maar zien ook bedreigingen op zich af komen

maart4
De shutdown van de Amerikaanse federale overheid begin dit jaar heeft vooral indianen hard getroffen. Hoewel sommige indiaanse activisten pleitten voor een shutdowndie wel 500 jaar zou mogen duren, werden betalingen aan stambesturen, indiaanse gezondheidszorg en diverse programma’s stopgezet. De effecten zijn nog niet voorbij, en in Indian Country wordt nu gekeken naar methoden om een eventuele volgende shutdown beter op te vangen – door bijvoorbeeld vooruitbetalingen te verlangen of door meer aandacht te hebben voor economische ontwikkeling op reservaten. Voor dat laatste kan worden gekeken naar belastinghervormingen of een Indiaanse Investeringsbank.

Nieuwste budget Trump bevat opnieuw bezuinigingen voor indianen

maart5
De nieuwe ontwerpbegroting voor 2020 die onlangs door het Witte Huis naar buiten is gebracht bevat omvangrijke bezuinigingen op programma’s voor indianen. Hoewel de zorgen daarover groot zijn, kan de begroting alleen tot stand komen met instemming van het Huis van Afgevaardigden, waar de Democratische Partij inmiddels de meerderheid heeft en ook indianen goed zijn vertegenwoordigd.

Meer steun en zichtbaarheid nodig voor indiaanse studenten in het hoger onderwijs

maart6
Nog steeds gaan te weinig indiaanse studenten naar de universiteit. Het aandeel indiaanse studenten stagneert zelfs. Er is nu een rapport uitgebracht dat de oorzaken in kaart brengt en met aanbevelingen komt. Het bevat onder andere een oproep aan universiteiten om indiaanse studenten meer gelegenheid te geven te laten zien wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Nu is het vaak eenrichtingsverkeer; indiaanse studenten moeten zich vooral aanpassen. Bovendien moet voorkomen worden dat indiaanse studenten worden opgezadeld met onbetaalbare schulden. Het rapport bevat ook een oproep aan universiteiten meer oog te hebben voor de traditionele kennis van de indiaanse studenten.

Deb Haaland en Sharice Davids dienen resolutie in waarin de rol van indiaanse vrouwen wordt erkend

maart7
De nieuwe indiaanse congresleden Deb Haaland, van Laguna Pueblo, en Sharice Davids, van de Ho-Chunk natie, hebben een resolutie ingediend in het Huis van Afgevaardigden die de erfenis, cultuur en bijdragen van indiaanse vrouwen in de Verenigde Staten eert. De resolutie vestigt ook de aandacht op de uitdagingen die vrouwen in inheemse gemeenschappen onevenredig zwaar treffen, waaronder ongelijkheid in beloning, huiselijk geweld en de epidemie van vermiste en vermoorde inheemse vrouwen. De resolutie is ingediend in het kader van de Women’s History Month.

Indiaanse rapper Supaman combineert traditie met technologie

maart8
Supaman, die een MTV Music award heeft gewonnen, combineert de traditionele powwow dans met hip hop. Op deze bijzondere manier vertelt hij het verhaal van zijn volk en bereikt een veel groter publiek dan wanneer hij alleen maar op powwows zou optreden. Lees het interview met hem. In het artikel is een mooie clip verwerkt die illustratief is voor zijn muziek en manier van werken.

Nieuwe videogame laat Oregon Trail zien door indiaanse ogen

maart9
In de populaire computerspellen over de Oregon Trail uit de jaren tachtig en negentig was het perspectief van de kolonisten het uitgangspunt. Dat is nu rechtgetrokken met een eigentijdse educatieve videogame: When Rivers Were Trails. Lees het interview met de ontwerper Elizabeth LaPensée, Anishinaabe uit Baawaating. Zij heeft samengewerkt met 20 schrijvers en met meerdere indiaanse musici, waaronder Supaman. De periode rond 1890 wordt verteld in historische en persoonlijke familieverhalen. Veel verhalen zijn niet te vinden in boeken. Een trailer van de game staat op Vimeo: https://vimeo.com/290179341

Indiaanse onderzoekers planten zaden van hoop voor gezondheid en klimaat

maart10
Onderzoekers in Canada richten zich op inheemse landbouwkennis ter verbetering van het milieu en de gezondheid. Het onderzoek speelt zich af in Ontario, in het Grand River Territory en de universiteit van Guelph. Bij het onderzoek worden lokale gemeenschappen betrokken. Er worden tuinen aangelegd waar traditionele planten worden gekweekt. Ook wordt onderzocht hoe de waterhuishouding de groei beïnvloedt. Kennis over de geologische geschiedenis van het gebied geeft inzicht in de manier waarop verschillende planten groeien. Het doel is duurzaam voedsel te produceren waarbij nieuwe technieken met oude kennis gecombineerd worden.

Projecten

Steun Leonard Crow Dog, heilige man van de Lakota

maart11
Leonard Crow Dog, Sicangu Lakota (Brulé Sioux), heeft zijn leven lang een zeer belangrijke rol gespeeld in de indiaanse beweging. Hij werd op jonge leeftijd opgeleid tot medicijnman en kreeg zo de tradities en ceremoniën mee van de laatste ‘vrije’ generatie Lakota. Bij vele acties van de American Indian Movement zoals Wounded Knee verzorgde hij de spirituele component. Daarmee inspireerde hij de indiaanse protestgeneratie van de jaren zeventig – en werd hij door de FBI als staatsvijand gezien. Bij Standing Rock knielden Amerikaanse veteranen aan zijn voeten om vergiffenis te vragen voor de behandeling van de oorspronkelijke bevolking. Sindsdien is de gezondheidstoestand van Leonard Crow Dog achteruit gegaan. Hij wordt verzorgd in een huisje bij Rapid City. Zijn familie en vrienden kunnen de huur niet meer opbrengen. Om hem toch een behoorlijke laatste levensfase te gunnen, zamelen ze nu geld in.
Wil je ook Leonard Crow Dog steunen? Maak dan je bijdrage over op bankrekeningnummer NL34 TRIO 0197946453, ten name van Stichting NANAI, onder vermelding van Crow Dog.

Nieuws uit Nederland

Roman There There nu ook naar Nederlands vertaald

maart12
There There, de debuutroman van Tommy Orange over stadsindianen die vorig jaar lovende kritieken kreeg in de Amerikaanse pers, is nu ook naar het Nederlands vertaald: ‘Er is geen daar daar’. Het verhaal gaat over twaalf stadsindianen die ieder hun eigen redenen hebben om naar de Big Oakland Powwow te komen. Hun stemmen schetsen een mozaïek van verlangens, verwijten en verwachtingen. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering, heldenmoed en verlies. Het is een rauw verhaal dat de schaduwkanten van het hedendaagse indiaanse leven niet schuwt. Ook in de Nederlandse pers kreeg het boek goede recensies.

Spoorcollege Indiaanse Veerkracht op 28 april in Rotterdam

maart13
De Spoorlezing, een interactief college in de maand van de filosofie georganiseerd door het NS-blad Spoor en debatcentrum Arminius, gaat dit jaar over indiaanse veerkracht. Het college wordt gegeven door Serv Wiemers op basis van zijn recente boek ‘Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen’. Het vindt plaats in de monumentale Grote Zaal van debatcentrum Arminius, Museumpark 3 in Rotterdam (tegenover Museum Boijmans van Beuningen). Inschrijven via de website van Arminius.

Help de Nanai groeien

De NANAI heeft vele honderden leden. Die achterban is van groot belang om ons werk goed te kunnen doen: (1) informatie geven aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen, (2) morele en politieke steun geven aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking, en (3) financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet.
Met meer leden kunnen we ook meer doen. Help daarom mee en werf nieuwe leden/donateurs. Lid van de NANAI-familie ben je met een bijdrage van minimaal € 20 per jaar.
Lees meer nanai.nl
Dit is de NANAI Notes, de nieuwsbrief van de Nederlandse Stichting voor Noord-Amerikaanse Indianen.
Stuur deze e-mail vooral door aan zoveel mogelijk vrienden.
Stichting NANAI
Simone de Beauvoirstraat 41
3207 MA Spijkenisse
Tel. 06-14712024 / 06-46408029
info@nanai.nl
nanai.nl

U ontvangt deze mail, omdat u ingeschreven staat als donateur of omdat u zicht heeft in geschreven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de stichting NANAI niet meer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven.
MailPoet