U bent al donateur van NANAI door jaarlijks een bedrag van minimaal slechts EUR 20,00 te storten op onze bankrekening ten name van Stichting Nanai, onder vermelding van ‘Nieuwe Donateur’. Meld het ons ook even via email of een facebook berichtje graag.

Bankrelaties:
TRIODOS: NL34 TRIO 0197946453

ABN/AMRO: NL86 ABNA 0502819367

De Triodos bank wordt onze ‘hoofd bank’. Het zou fijn zijn als u de donatie zou willen storten op onze rekening bij de Triodos bank. Met de ING stoppen we volledig omdat zij een van de grote geldschieters zijn van DAPL, een olie pijpleiding die vanaf Noord Dakota naar Illinois wordt aangelegd. De Lakota indianen van Standing Rock, samen met vele anderen protesteren al bijna een jaar tegen de route van deze pijpleiding die vlak langs het reservaat onder de Missouri doorgaat. De Lakota zijn terecht heel bang dat er ooit lekkage zal ontstaan waardoor hun drinkwater vergiftigd zal worden. In de NANAI Notes van januari 2017 staat veel informatie over deze protesten. We sturen u met plezier een digitaal exemplaar toe.

Voor dit bedrag krijgt u vier keer per jaar de Nanai Notes toegestuurd met vooral nieuws en achtergrondartikelen over de situatie van de Noord-Amerikaanse indianen en over de projecten die wij financieren. Belt u eens vrijblijvend met het secretariaat en laat eens een NOTES opsturen. Nog liever sturen we de Notes digitaal, dat spaart druk- en verzendkosten.

Wij versturen geen factuur of acceptgiro omdat wij de kosten tot een absoluut minimum willen beperken. Toezending van Nanai Notes volgt zodra de betaling binnen is.
De EUR 20,00 is bestemd om de drukkosten voor het tijdschrift plus de verzending te dekken. Met wat u meer geeft kan de Nanai haar werk doen. Krijgt u de Notes digitaal, dan gaat een groot deel van de 20,00 Euro direct naar de giften pot, waarmee we enkele kleine projecten steunen.
Als u buiten Nederland woont bent u uiteraard ook zeer welkom. We hebben donateurs van België tot Australië. U krijgt de Notes dan digitaal toegestuurd.

Wilt u een extra gift bestemmen voor een bepaald project, geef dit dan aan bij de betaling. Alle giften worden zonder aftrek van kosten gebruikt voor het project waarvoor ze zijn gegeven.

Vertrouwen is de basis
Wij beseffen heel goed dat wij ons werk alleen maar kunnen doen omdat onze donateurs vertrouwen in ons hebben. Dit vertrouwen hebben wij in bijna 45 jaar jaar opgebouwd, zowel onder onze donateurs als onder onze Indiaanse contacten. Emotionele betrokkenheid, maar zeker ook Hollandse nuchterheid liggen daaraan ten grondslag.